Project omschrijving

Lichtstraat met diffuus glas in kippenstal

Voor een nieuwe pluimveestal in Nieuw-Annerveen leverde Bouwimpex lichtstraten, volledig afgestemd op de eisen van de pluimveesector: voldoende daglicht en met diffuus glas.

Prettig voor pluimvee: lichtstraat met diffuus glas

Een goede daglichtvoorziening is een vereiste in de pluimveesector. In stallen, zowel voor leghennen als vleeskuikens, dient minimaal 3% van de vloeroppervlakte van daglicht te zijn voorzien. Daglicht draagt bij aan het dierenwelzijn en stimuleert het natuurlijk gedrag. Met de lichtstraten van Bouwplast kunststof kozijnen voldoet de nieuwe stal volledig aan deze norm.

In de kunststof kozijnen is diffuus glas geplaatst, wat voor een goede lichtverspreiding zorgt. Diffuus glas breekt de lichtstralen, zodat er geen harde schaduwen ontstaan en het daglicht gelijkmatig wordt verdeeld over de stal.

De lichtstraten zijn tot slot voorzien van isolatiekoppelingen, gemaakt van PVC plaatjes.

Verder leverde Bouwimpex bij dit project:

*Onze brandwerende deuren zijn verkrijgbaar in 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerendheid en in veel verschillende maatvoeringen. Ook (zeer) hoge deuren zijn mogelijk.