MEADRAIN TRAFFIC DM1500 lijnafwateringsgoten voor grootschalig infrastructuurproject

Onze bijdrage aan een grootschalig infrastructuurproject; op initiatief van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam wordt er sinds 2014 gewerkt aan de realisatie van het Foodcenter Reijerwaard, het grootste gespecialiseerde agro/vers/foodcluster in Nederland.

Nieuw Reijerwaard wordt een 96 hectare groot bedrijventerrein met groene corridor. Voor de afwatering van de wegeninfrastructuur is gekozen voor de klimaatbestendige MEADRAIN Traffic DM1500 lijnafwateringsgoten. Deze monolithische kwaliteitsgoten zijn speciaal ontwikkeld om veilig en langdurig het hoofd te kunnen bieden aan intensief zwaar verkeer en zeer hoge belastingen.

Aannemer Kroeze Infra B.V. uit Beesd is begin juni begonnen met het bouwrijp maken van weer een nieuwe fase in het meerjarige project, waarvan de lijngoten wederom deel uit maken (ca 1,5 km). De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot einde 2018.